Dokumentacja


Orzeczenie o niepełnosprawności                                                        Porozumienie z fundacją 


Orzeczenie o niepełnosprawnościPorozumienie z fundacją
Zasady refundacji